0139945
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprz. tudzień
Ten miesiąc
Poprz.miesiąc
Razem
68
126
1119
137494
2844
5082
139945

Twoje IP: 54.226.132.197
2017-12-17 13:53

 Ważne dla interesantów - od 3.04.2017 gospodarka odpadami komunalnymi  w UM

Od 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi załatwiane będą w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  będzie można składać w Referacie Gospodarki Odpadami - biurowiec  przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokoje nr 507 i nr 508 lub w Biurze Obsługi Interesanta.

Numery telefonów do pracowników Referatu Gospodarki Odpadami: 75 644 0923, 75 644 0928, 75 644 0912

 

Historia Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu rozpoczyna się 12 grudnia 1950 r., kiedy to za zgodą ówczesnego Ministra Gospodarki Komunalnej powstało przedsiębiorstwo państwowe p.n. Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Bolesławcu. Przedsiębiorstwu temu powierzono administrację nad budynkami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Państwa. Z dniem 26 maja 1952 r. w miejsce Zarządu Nieruchomości Miejskich powstaje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, który pod tą nazwą funkcjonuje do 1975 r. W wyniku połączenia z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej powstaje Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Bolesławcu. W tym czasie zakres działania Przedsiębiorstwa jest ogromny, bo oprócz zadań związanych z administrowaniem budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, obejmuje również gospodarkę ciepłowniczą i wodociągowo-kanalizacyjną. Przedsiębiorstwo w takiej strukturze przetrwało do 30 czerwca 1976 r. Kolejna zmiana to wprowadzenie Przedsiębiorstwa w struktury Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

 

W wyniku likwidacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, z dniem 1 stycznia 1982 r. powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, natomiast z dniem 1 stycznia 1992 r. dokonano przekształcenia przedsiębiorstwa w zakład budżetowy p.n. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu i nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego. Obecnie Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Bolesławiec, działającą na zasadach jednostki budżetowej, nie posiadającej osobowości prawnej. Zakład swoją siedzibę posiada w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23 i zakresem swej działalności obejmuje miasto Bolesławiec.

 

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Prezydent Miasta Bolesławca poprzez Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Bolesławcu.
Przedmiotem działania Zakładu są zadania własne Gminy Miejskiej Bolesławiec o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z zakresu gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz zarządzanie zintegrowanym systemem gospodarki odpadami.

 

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu opiera się m.in. na:

1) racjonalnym gospodarowaniu mieniem,

2) praworządności,

3) podziale kompetencji,

4) służebności wobec społeczności lokalnej,

5) wzajemnym współdziałaniu.