Podziękowanie

                                   ,, Dłonie są krajobrazem serca ’’- Święty Jan Paweł II.

Administracja Cmentarza dziękuje młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego
z Bolesławca za sprzątanie grobów na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu w dniu 25.10.2018 r. oraz 26.10 2018 r. Szczególne podziękowania kierujemy do opiekunów młodzieży: ks. Dawida Kosteckiego oraz ks. Łukasza Klimka za koordynację pięknej tradycji kultywowania wśród młodych, pamięci o zmarłych.
Podziękowania kierujemy także do Ks. Stefana Dombaja, który pracą przy porządkowaniu grobów bliskich, utrwalił młodzieży wartość pamięci o zmarłych.

Na koniec prezentujemy zdjęcia wykonane podczas prac porządkowych na Cmentarzu, zapraszając bolesławiecką młodzież do szerszego włączenia się w akcję sprzątania grobów w przyszłości.    

                                                                                           Z poważaniem

                                                                                            Administracja Cmentarza


INFORMACJA

 

2 1


WYSZUKIWARKA OSÓB ZMARŁYCH

 INFORMACJE

Administracja Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu prowadzi następujące zadania :

  • prowadzenie ewidencji osób zmarłych pochowanych na cmentarzu,
  • właściwe zagospodarowanie i eksploatacja miejsc pochówków osób zmarłych,
  • wyznaczanie miejsc do pochówków i nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac ziemnych,
  • przyjmowanie opłat przedłużających prawo do dysponowania grobem,
  • utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu,
  • pobieranie opłat za wjazd na teren cmentarza,
  • wydawanie zezwoleń na ustawianie nagrobków, ławek, nasadzeń krzewów i drzew, oraz nadzór nad wykonaniem tych prac,
  • wydawanie zezwoleń i nadzór nad prowadzeniem budowy grobów murowanych,
  • wydawanie zezwoleń na ekshumacje i nadzór nad wykonaniem tych prac,
  • pielęgnację terenów zielonych i drzewostanu cmentarza.

OPŁATY

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu przy ul. Śluzowej 10 oraz ustalenia cennika usług świadczonych przez Zarządcę Cmentarza.

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne obowiązującego na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu, ul. Śluzowa 10.

 
 
PRZYDATNE LINKI
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Górników 8
59-700 Bolesławiec
tel. 75 732 32 46 do 47 
 
SPROWADZANIE ZWŁOK Z ZAGRANICY