banerobnizka — kopia

 

0585063
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprz. tudzień
Ten miesiąc
Poprz.miesiąc
Razem
194
355
4286
576176
8108
18998
585063

Twoje IP: 35.170.64.36
2021-06-14 11:03

 

 
Informujemy, o zmianie godzin pracy  Zakładu od dnia 01.04.2021 r
Zakład dla interesantów czynny będzie:

a)      w poniedziałek: od godz. 730 do godz. 1700,

b)      od wtorku do czwartku: od godz. 730 do godz. 1530,

c)      w piątek: od godz.  730 do godz. 1400.

 


 

AKTUALIZACJA !

UWAGA !

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koronawirus)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu prosi swoich klientów

o ograniczanie wizyt w siedzibie Zakładu.

W celu załatwienia spraw prosimy kontaktować się za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- telefonicznie pod numerami:

Sekretariat - 75 644 09 01

Dział Lokalowo Czynszowy - 75 644 09 09 lub 75 644 09 22

Dział Eksploatacyjno Komunalny - 75 644 09 26 lub 75 644 09 06

- e-mail: sekretariat @mzgm.boleslawiec.pl

- PWI - Platforma Wymiany Informacji

Przepraszamy za utrudnienia.


PUNKTY KASOWE DLA DOKONYWANIA OPŁAT NA RZECZ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Informujemy Mieszkańców Miasta, że od dnia 1 maja 2020 r. opłaty na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej będą mogły być dokonywane (bez dodatkowych opłat) w następujących placówkach:

  1. Agencja PKO BP SA, pl. Grunwaldzki 14a, 59-700 Bolesławiec,
  2. Agencja PKO BP SA, ul. Zgorzelecka 25a, 59-700 Bolesławiec,
  3. Agencja PKO BP SA, al. Tysiąclecia 34- 34a, 59-700 Bolesławiec.


 

Historia Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu rozpoczyna się 12 grudnia 1950 r., kiedy to za zgodą ówczesnego Ministra Gospodarki Komunalnej powstało przedsiębiorstwo państwowe p.n. Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Bolesławcu. Przedsiębiorstwu temu powierzono administrację nad budynkami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Państwa. Z dniem 26 maja 1952 r. w miejsce Zarządu Nieruchomości Miejskich powstaje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, który pod tą nazwą funkcjonuje do 1975 r. W wyniku połączenia z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej powstaje Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Bolesławcu. W tym czasie zakres działania Przedsiębiorstwa jest ogromny, bo oprócz zadań związanych z administrowaniem budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, obejmuje również gospodarkę ciepłowniczą i wodociągowo-kanalizacyjną. Przedsiębiorstwo w takiej strukturze przetrwało do 30 czerwca 1976 r. Kolejna zmiana to wprowadzenie Przedsiębiorstwa w struktury Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

 

W wyniku likwidacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, z dniem 1 stycznia 1982 r. powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, natomiast z dniem 1 stycznia 1992 r. dokonano przekształcenia przedsiębiorstwa w zakład budżetowy p.n. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu i nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego. Obecnie Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Bolesławiec, działającą na zasadach jednostki budżetowej, nie posiadającej osobowości prawnej. Zakład swoją siedzibę posiada w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23 i zakresem swej działalności obejmuje miasto Bolesławiec.

 

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Prezydent Miasta Bolesławca poprzez Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Bolesławcu.
Przedmiotem działania Zakładu są zadania własne Gminy Miejskiej Bolesławiec o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z zakresu gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz zarządzanie zintegrowanym systemem gospodarki odpadami.

 

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu opiera się m.in. na:

1) racjonalnym gospodarowaniu mieniem,

2) praworządności,

3) podziale kompetencji,

4) służebności wobec społeczności lokalnej,

5) wzajemnym współdziałaniu.